نقاشی رنگ روغن ( Oil painting)سبک های هنری

 سبک های معماری

اکسپرسیونیسم انتزاعی

جنبش هنری آمریکایی مربوط به دهه 40 که بر اهمیت  به کار گیری رنگ و فرم به شیوه ای غیر نمایشی تا کیدداشت. جکسون پالاک از بنیان گذاران این تحول تکنیکی است  که با پاشیدن مستقیم لکه های رنگی بر بوم  سعی در ارایه حالات نیمه خودآگاه ونگاه های درونی خود در واقعیت داشت.

 Art Decoآرت دکو

سبکی هنری مربوط به دهه 1920 که از مشخصه های آن استفا ده از فرم های شکسته و منحنی و به کار گیری تزئینات تجسمی و رنگین  بود. ساختمان کرایسلر در نیویورک ارز نمونه های اصلی این هنر در معماری است .

آرت نوو

سبکی هنری مربوط به دهه آخر قرن نوزدهم مشتمل برمعماری  هنر های گرافیک و دکوراسیون داخل . این هنر با فرم های پیچشی و خطوط برجسته وساختاری نامتقارن همراه است .برخی منتقدین این سبک هنری را نقطه آغازین معماری مدرن می دانند...

  مکتب  اش کن

گروهی ازهنر مندان واقعگرای نیویورکی در اغاز قرن بیستم  که اصول آکادمیک موضوعی را کنار گذاشتند.این هنرمندان به تصویرکشیدن مناظر کثیف شهری و روزمره و حتی جنبه های  کریه زندگی را موضوع کار خود قرار دادند.

 کلاژ

تکنیکی در مجسمه سازی ونقاشی مدرن که با به کار گیری اشیای آماده  یافته ها و تکه های به هم چسبیده ترکیب بندی ای انتزاعی  پدید می آورد. کار های منحصر به فرد لوییس نولسون هر یک با ساختاری ویژه با استفاده از اشیایی جفت و جور شده شکل دهنده سبکی در مجسمه سازی بود. پابلو پیکاسو  تکنیک برش و چسباندن مواد طبیعی و صنعتی را به سطوح نقاشی شده یا خام گسترش داد.

 مکتب باربیزن  (نقاشی مناظر)

گروهی از نقاشان فرانسوی قرن نوزده که  نقاشی سنتی ( تعالی گرای) مناظر را کنار گذاشته و به نوعی غیر رسمی تر و واقع گرایانه با طبیعت برخورد کردند. آنان به شدت تحت تاپیر نقاشان آلمانی قرن هفدهم بودند. تئودور روسو از چهره های شاخص این دسته و پیشروی نقاشی در محیط باز وبر پایه مشاهده مستقیم  محیط پیرامونی خوداست...

 باروک

هنر ومعماری اروپایی قرن هفده وهیجده. جیوانی برنینی بزرگ ترین هنرمند این سبک هنری بر وحدت هنر های نقاشی , معماری و مجسمه سازی تاکید داشت ودر کارهایش بیننده را محصور تزئینات و  ویژ گی های کاملا تجسمی خود می کند.بااینکه این هنر در ایتالیا ودر خدمت کلیسا شکل گرفته و رشد کرد اما به  تدریج به سراسر اروپا راه یافت و حتی در معماری بنا های یادبود  همچون کاخ ورسای  از آن استفاده کردند.

 هنر های زیبا

سبکی پیچیده ورسمی در معماری که از مشخصه های آن می توان به تقارن و غنای تندیس ها وبرجسته کاری های تزئینی اشاره کرد.اداره قدیمی گمرک نیویورک در « بولینگ گرین» از این گونه بنا هاست.

 هنر سیاهان یا آفریقا آمریکاییان

هنر سیاه پوستان آمریکایی ودر حقیقت آفریقایی نژادان, هنری ست که به شیوه های گوناگون در اعتراض و جستجوی هویت و ریشه های تاریخی خود است.

 کلاسیسیسم

سبکی هنری که با مطالعه سبک های یونانی ورومی که از هارمونی ,توازن ومتانت (آرامش )تشکیل می شود به وجود آمده است.اما   در عوض جنبش رمانتیک آزادی فکری خاصی به تخیلات هنر مندانه و بدیع این سبک بخشیده است.

 هنر ساختارگر

این هنر در اویل قرن بیستم ودر شوروی سایق شکل گرفت.  مجسمه سازی که در آن از چوب , فلزات , شیشه ومواد صنعتی مدرن برای نمایش جامعه تکنولوژیک استفاده می شد از ویژه گی های این هنر ابعاد بزگ آثار , طرح های هندسی و مواد مورد به کار گیری آن است. آثار سیال «کالدر » از مثال های بارز این سبک هنری اند.

 کوبیسم

جنبشی فرانسوی مربوط به قرن بیستم که نقطه عطف جدایی هنر مند از هنر بازنما به حساب می آید.پابلو پیکاسو و جورج براک سطح رویین اشیا را , با توجه کامل به فرم هندسی خلاصه شده که نشان دهنده شیی مورد نظر از چند زاویه گوناگون است به برش های متعددی تقسیم می کردند.

 اکسپرسیونیسم

جنبش هنری اروپایی که بر بیان احساس و نگاه درونی هنر مند تاکید بسیار دارد.خطوط شکسته و شکل ها و رنگ های غلو شده در این سبک , علت اصلی تاثیر گذاری شدید حسی آن هاست. ونسان ونگوک را از پیشگامان اولیه این سبک می دانند.

 فوو یسم

نام " درندگان وحشی" به گروهی از نقاشان اوایل قرن بیستم در فرانسه اتلاق می شد که در آثارشان ازرنگهایی تند و درخشان استفاده می کردند."هنری ماتیس" و" جورج رو؟" رهبران این گروه بوده اند.

 فوتوریسم

این سبک هنری در  اوایل قرن بیستم و درکشور ایتالیا شکل گرفت . نقاشان این سبک به عصر ماشین توجه بسیار داشتندو موضوع نقاشی هاشان اغلب ماشین ها و فیگور های در حرکت بودند.زیبا یی شناسی فوتوریست ها به زیبایی در مناظر تکنولوپیک و صنعتی  تاکید داشتند.

 ژانر

این لغت فرانسه که معنی فارسی آن " گونه "یا "نوع" است ,به نقاشانی اتلاق می شود که مناظر را همانطور که هستند وبدون هیچ تحریف یا تعالی گرایی تصویر می کردند.نقاشی های ژانر را در همه دوره ها می توان یافت .اما ان دسته از نقاشی های هلندی (آلمانی ) که از مناظر و جوامع روستایی کشیده شده اند از بهترین نمونه های این سبک نقاشی اند.

 امپر سیونیسم

مکتب نقاشی مربوط به اوخر قرن نوزدهم میلادی  که برپایه توجه به تغییرماهیت تاثیرات بصری ,دردرجه اول اهمیت , نورو رنگ  شکل گرفت. این موضوع کار نبود که اهمیت عمل نقاشی را شکل می داد بلکه نگاهی هنر مندانه به تاثیرات نور در زمان های متفاوت روز بر مناظر و موضوعات بود , به طوری که اگر زمان کشیدن تابلو تغییر می کرد تمامی اثر چیزی کاملا متفاوت با تابلویی بود که در زمانی دیگر کشیده می شد.

 هنر تصنعی

سبک هنری قرن شانزدهم میلادی که در ایتالیا ریشه گرفته است . ال گرکو ( نقاش اسپانیایی ,زاده جزیره کرت ) را نیز از مهمترین پایه گزارن این سبک می دانند. فیگور های انسانی , تحریف شده و کشیده شده از موضوعات اصلی این سبک نقاشی بود.

نئو کلاسیسیسم

جنبشی در مقابل زیاده روی ها و تکرار های سبک های  باروک و روکوکو در قرن هجدهم میلادی . این جنبش هنری اروپایی قرن هجدهم  تلاشی بود برای باز سازی و احیای هنر رومی –یونانی , از طریق تقلید از موضوعات و شیوه های کلاسیک .

 نئو امپر سیونیسم

مکتب نقاشی که بیشتر به جورج سورا و پیروان فرانسوی  او در اواخر قرن نوزدهم منسوب است.آنان امپر سیونیسم را رسمی تر و دقیق تر دنبال کردند و از تکنیکی بهره گرفتندکه با نقطه گذاری های فشرده به بیان نوری پیشرفته تری دست یابند و این نقطه گذاری به قدری اثر بخش بود که این دسته  از نقاشان را پونتلیست می نامیدند.

 اپ آرت

جنبش هنر ی  دهه 60 که به نقاشی نور نیط معروف است .از مشخصه های اصلی آن استفاده از فرم های هندسی برای خلق خطای بصری در جایگزینی رنگ ها و فرم ها باتوجه به قوانین نور وپرسپکتیو است.

 پاپ آرت

دراین سبک هنری  هنر مند سعی در نشان دادن و بیان مفاهیم به کمک قابل لمس ترین عناصر و تصاویر , در مقابل جدیت و انتزاعی اندیشی هنر مندان اکسپرسیونیست انتزاعی دارد.عناصر اصلی و مواد تشکیل دهنده آثار هنر مندان پاپ آرت ازدرون زندگی روزانه جامعه مصرفی و فرهنگ عامه - کمیک استریپ ها , قوطی محصولات غذایی و داستان های علمی تخیلی تهیه می شد.

  رئالیسم

این سبک هنری در  اواسط قرن نوزدهم گسترش چشمگیری داشت و از مهمترین هنرمندان آن می توان به گوستاو کوربه  اشاره کرد. هدف هنر مندان مکتب رئالیسم ضبط آداب و رسوم , حالات و مناظر برای مراجعه تاریخ بود. این هنر مندان از مناظر مختلفی نقاشی می کشیدند  که اغلب آن ها مناظر وتصاویر مناطق شهری یا اجتماعات در حال فعالیت و اجرای مراسمی خاص صورت می گرفت .

 روکوکو

سبکی فرانسوی در دکوراسیون داخلی مربوط به قرن هفدهم که از مشخصه های اصلی آن نشاط و صمیمیت فضا ها و درخشندگی طلایی ونقره ای اجسام مورد استفاده است. این درخشندگی و زرق وبرق در اغلب نقاشی های این سبک به چشم می خورد.

 سورئالیسم

در پس سبک هایی مثل کلاژ , کوبیسم و دادا, سبک سورئالیسم بر تخیلات و افکار دور دست و غیر حقیقی , رویا و عالم نیمه خودآگاهی تکیه دارد.

سمبولیسم

این  جنبش عمومی اروپایی که به اواخر قرن نوزدهم باز می گردد , با سمبولیسم در ادبیات رابطه ای نزدیک دارد.دراین سبک هنری , هنر مند با تغییر دادن یافته ها و بیان سمبل گونه آنها به خلق اثر می پردازد. گوگن یکی از اولین سمبولیست ها بود.


جمعه شانزدهم مرداد 1388 |

 


حسن بلندی کرویق ، تخصص نقاشی رنگ و روغن و برجسته نقاشی روی بوم
........... ........ .....
بنام خالق زيبايي و هنرمند زيبا افرين
(اين وبلاگ يك وبلاگ شخصي واطلاع رساني مي باشد و درج پيوندهاي ديگران يا مطالب ديگر به معني تائيد نمي باشد )
تابلو برجسته نقاشی رنگ و روغن با مدل طبیعت و طراحی چهره از روی مدل را می توانید با نازلترین قیمت سفارش دهید

arash_bo@yahoo.com

 

نقاشي رنگ و روغن - برجسته
مقاله های هنری ، علمی ،فرهنگی و اجتماعی و ...
سیاه قلم
نقاشي با مداد رنگي
آرم شرکت ها و موسسه ها و...
طراحی هیدر وب
طراحی
متن ادبی کلاسیک
نمایشگاه - رنگ و روغن - سیاه قلم
نقاشی رنگ و روغن
عکس و عکاسی
معرفی آثار باستانی و گردشگاه های شهرستان ورزقان
ادبیات داستانی
شعرنو و کلاسیک
آموزش هنر
آموزش درسی
خبر های فرهنگی و هنری
نکته های ادبی
نثر ادبی
نثر ادبی (ترکی )
نثر ادبی (فارسی )

 

 

مرداد 1393
تیر 1393
خرداد 1393
اردیبهشت 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1392
آذر 1392
آبان 1392
مهر 1392
شهریور 1392
مرداد 1392
تیر 1392
خرداد 1392
اردیبهشت 1392
فروردین 1392
اسفند 1391
بهمن 1391
دی 1391
مرداد 1391
تیر 1391
فروردین 1391
اسفند 1390
دی 1390
آذر 1390
شهریور 1390
مرداد 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
فروردین 1390
مهر 1389
شهریور 1389
مرداد 1389
تیر 1389
آرشيو

 

عید فطر - تبریک
بوم سه بعدی
ترکی ناغیل - داستان های کوتاه ترکی
هنر تجلی آفرینش
دارکوب
جغد - نقاشی رنگ و روغن
نقاشی رنگ و ورغن - عروس ناز
دامنه کوههای ...
میلاد فرخنده علی (ع)
نقاشی رنگ و روغن - خانه امن

 

اداراه ارشاد ورزقان
92/1-گالری نقاشی سپیده سید سالکی
92/2 - لذت هنر ، لذت روح
92/3 - کتابخانه یادگارامام (ره)
92/4- عصر حرفه و فن
92/5- نگارینا آرت
92/6- تقدیر را با تدبیر تغییر دهیم
92/7-کتابخانه آیت ا...نجفی اهر
1- یک استکان غزل
3- مازار نیوز ( حسن نژاد )
4- جالبستان کرویق
5- دنیز باخ
6- قلم سبز
7- آذری
8- شعر « اشعار ترکی »
9- انعكاس ماه در آب
10- اوزومديل
11- تصوير نقاش و معرفي نقاش
12- دنيا در آينده
13- قاراداغ ادبیات اوجاغی
14-سوخته دلان
15- نقاشی آبستره و سبک کاردک
16- قیزیل اولکم ( سیاسی اجتماعی فرهنگی)
**بلاگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفا**
17- داینا (رضاعالی )
18- کانون گفتمان دینی
19-خانه موبایل کیارش
20- کامپیوتر (بهنام عباسی )
21- فرهنگی و هنری (زارعی )
22- نقاشی به وسیله پا
23- صدای رنگ
24- گالری هنری هورامان
25- طراحی با ذغال و کنته
26- نقاشی های حسین اکبری _ رنگ و روغن
27- نقاشی های استاد فرشچیان
29- کنار پنجره هنر
30-گون آیدین... وطن
31-پرواز (Parvaz )
32- وبلاگ فرهنگ و هنر ـاستاد ارجمند الياس ممي پور
33- گالری مینیاتور صفا
34-گالری نقاشی با مداد کنته و سیاه قلم
35-خط خطی های من
36- حسابداری
37-وبلاگ شعر و ادبیات ( شاعرعباس ایمانی )
38- گلستان هنر - برد خون
39- زنگ نقاشی
40- ننه خورشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد
41- ميمه شهري با طبيعت زيبا و دلنشين
42- SIMA
43- نقاشیهای من
44-در خلسه تغزل
46- خاك جاي تلخي است ...
47-اي قلم سوزونده اثر ....
48 - فضاي رايگان
49- كانون بسيج هنرمندان ورزقان
50- محراب قلم (وبلاگ قرآني )
51- دنیای هنر طراحی و نقاشی
52- قره داغ نيوز (فردين الهياري )
53- فهيمه خدادادي (نقاشي ...)
54- عشق يعني نقاشي ...
55- زندگي جريان دارد...
56- هستی
57- مينياتور نوين (با آثار فاطمه سلطان كمانه )
58- ورزقان نيوز
59- باران روایت همه ی دردهای ماست
60- گالري آوين (خانم فاطمه جعفري )
61- خداشناسي (علي قرباني و ...)
63-صونا
64- گالري نقاشي مدرن
65- كهكشان
66- ورزقان دات نت
67- سرشار از سخاوت واژه ها
68- حدادان
69- deltangi
70- آموزش طراحی_________آموزش نقاشی
71- سفارش نقاشی رنگ و روغن
72-روزهای زندگی معلولین
73- نقاشی برجسته
74-سه پایه نقاشی ام دی اف
75- اشعار استاد جمشید مسیب زاده
76- سیاه قلم - بهمن فائزی
77-گالری نقاشی گل مریم
78- ورزقان (راز)
79- شرقی ام به هر حال (خانم مشیری )
80- گالری طراحی چهره افسانه
81- پایگاه بسیج دانشجویی پردیس فاطمه الزهرا (س) تبریز
82-شرکت راه و ساختمانی ارکان گستر قرن - شاکری

 

ویلن
سایت درج آگهی
miniatur نقاشی
ورزقان نیوز
جالبستان کرویق
فلسفه - شعر - مقاله ...
خبرهای علمی - فرهنگی - اجتماعی - سیاسی - مقاله های مختلف ...

 

RSS 2.0
"هدف هنر، ایجاد عصاره ای بی جان و روشنفکر مآبانه نیستياهو مسنجر
بيوگرافي

.: Weblog Themes By Payamblog :.