طبیعت بی  جان شاخه یی از درخت تناور نقاشی است

 

بیائید با ترکیب رنگ و آمیختن روح لطیف هنری  این                     

 

درخت  تناور را ثمر بخش نموده و به گرمی رنگهای

 

گرم وبه خنکی رنگهای سرد، وجود نسیم را بروی

 

طبیعت و جلوه های رنگ را بروی اشیاء بی جان حس

 

کنیم.

 

با آرزوی موفقیت بلندیتاريخ : یکشنبه بیست و هشتم مرداد 1386 | 4:45 بعد از ظهر | نویسنده : حسن بلندی کرویق |

 

رنگ روغن  از سه رنگ اصلی تشکیل شده است که عبارتنداز:

 

 اولیه:

 

زرد-آبی-پوپر(کارمن روشن)

 

ترکیب دوبه دوی سه رنگ اولیه :

 

زرد+آبی   = سبز

زرد+پوپر = قرمز

 

آبی+پوپر  = آبی تیره

 

ترکیب دوبه دوی سه رنگ ثانویه:

 

 زرد+سبز =سبزروشن

 

زرد+قرمز =نارنجی

 

آبی +سبز =سبززمردی

 

آبی+آبی تیره =آبی لاجوردی

 

پوپر+آبی تیره = بنفش

 

پوپر + قرمز =کارمن

 

 

از ترکیب دو ،سه رنگ اولیه رنگ سیاه (تقریبا سیاه )حاصل می شود

 

باآرزوی موفقیت بلندی

 تاريخ : شنبه بیست و هفتم مرداد 1386 | 3:32 بعد از ظهر | نویسنده : حسن بلندی کرویق |
بررسي اصول نقاشي با رنگ روغن ، تركيبات رنگ روغن ، شناخت رنگها ،رواشناسي رنگ ،

تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم مرداد 1386 | 11:35 قبل از ظهر | نویسنده : حسن بلندی کرویق |